BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

NOOREHAN-SYIRAH-SYUHADA

NOOREHAN-SYIRAH-SYUHADA

Monday, August 16, 2010

"5e

5E Model Lesson (Konstruktivist)

PENGENALAN

Konstruktivisme’ membawa maksud falsafah membina. Ia digunakan dalam bidang psikologi, falsafah, teknologi,pengajaran, sains, matematik dan pendidikan moral.Tokoh-tokoh yang pernah memberi sumbangan kepada teori konstruktivisme termasuk Piaget (dari perspektif kognitif dan perkembangan ) Bruner, Vygotsky, Dewey (1933), Goodman (1984) dan Gibson (1977).

Di bawah konteks pembelajaran teori konstruktif menganggap bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud diluar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar iaitu pengetahuan dibina melalui proses pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan.

Menekankan pembinaan pengetahuan oleh pelajar.
Pelajar dapat membina pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang sedia ada dalam dirinya. 

Pelajar akan mengaitkan pembelajaran baru dengan pembelajaran lama yang sedia ada.

Perspektif konstruktivisme menitikberatkan pengalaman pendidikan yang boleh membantu kanak-kanak membina ilmu pengetahuan dan bukannya penyiaran pengetahuan.

MODEL 5E

1. ENGAGE (Melibatkan)

•Memberi tugasan, topik, atau penerangan konsep.
•Timbulkan minat dalam setiap tugasan.
•Menghasilkan ke arah perasaan ingin tahu.
•Bertanya pelbagai jenis soalan.


2. EXPLORE (Penerokaan)

MEMUASKAN PERASAAN INGIN
TAHU:
•Penemuan @ pertanyaan utk diteroka & disiasat.
•Menjalankan eksperimen.
•Galakkan kerjasama dalam kumpulan, rakan sedarjah & guru.
•Tanya soalan yg meneroka yakni lebih mendalam


3. EXPLAIN (Penerangan)

PENERANGAN KPD KONSEP
& DEFINISI:
•Terangkan konsep & definisi yg diberikan.
•Tanya pelajar tentang penerangan konsep yg diajar.
•Dapatkan bukti tentang penerangan konsep tadi & beri penjelasan.


4. ELABORATE (Huraian)

KEMBANGKAN KONSEP ITU
KEPADA BIDANG @ KONSEP LAIN:
•Cari hubungkait dlm subjek2 lain utk konsep berkenaan.
•Cuba hubungkaitkan konsep yg dipelajari dlm kehidupan sebenar.


5. EVALUATE (Menilai)

MENILAI PEMAHAMAN PELAJAR:
•Adakan pembentangan @ persembahan sesudah proses P&P.
•Menilai pengetahuan & kemahiran pelajar.
•Tanya soalan yg terbuka.
•Usulkan bukti yg kukuh & membina.

IMPLIKASI 5E TERHADAP P&P

1. Engage
 • Murid akan melibatkan diri secara aktif dalam sesi P&P
 • Murid tidak segan untuk bertanya jika kurang faham berkenaan sesuatu topik
 • Menjalankan interaksi dua hala- tidak berpusatkan guru semata-mata.
 • Memberi keyakinan diri kepada murid untuk menyatakan pendapat mereka mengenai sesuatu perkara.
 • Murid akan mempunyai minat untuk mengkaji atau mempelajari sesuatu mata pelajaran (tidak bosan.)

2. Explore
 • Capai kepuasan kerana berjaya melihat sendiri hasil eksperimen
 • Menerapkan nilai murni dalam kalangan murid iaitu nilai kerjasama.
 • Meningkatkan kefahaman kognitif murid tentang sesuatu pembelajaran.
 • Murid akan mempunyai inisiatif sendiri untuk belajar tanpa terlalu bergantung kepada guru.

3. Explain
 • Penerangan yang diberikan merangkumi konsep dan contoh yang dekat dengan murid.
 • Murid akan memahami dengan lebih jelas tentang konsep yang diterangkan oleh guru.
 • Proses P&P berkesan dan mencapai objektif.
 • Murid-murid tidak akan berasa bosan semasa pembelajaran.

4. Elaborate 
 • Huraian dikaitkan dengan pengalaman sedia ada yang dimiliki murid
 • Memberikan huraian yang jelas mengenai sesuatu perkara yang berlaku dan kaitannya dengan persekitaran murid itu sendiri.
 • Murid akan lebih faham tentang sesuatu perkara dengan lebih jelas.

5. Evaluate
 • Guru dapat menilai setakat mana kefahaman murid.
 • Guru juga boleh membuat penilaian berkenaan pengetahuan sedia ada yang dimiliki murid.
 • Guru dapat memperbaiki kelamahan diri dan sekaligus dapat meningkatkan kemahiran murid.
 • Murid akan sentiasa bersedia.

BAGAIMANA GURU MENGAPLIKASIKAN MODEL 5E DALAM P&P

 1. Guru melibatkan murid dalam proses P&P.
 2. Memberi pengalaman secara ‘hands on’ kepada murid.
 3. Memberi peluang kepada murid untuk bertanya tentang sesuatu yang mereka tidak faham.
 4. Dalam P&P guru memberi peluang kepada murid untuk memberikan pandangan atau pendapat mereka.
 5. Guru memberikan contoh yang menarik serta berkaitan dengan kehidupan mereka.
 6. Guru menggunakan BBM maujud.
 7. Guru mengutamakan kerja berkumpulan.
 8. Guru membuat kuiz atau soal jawab terhadap murid apabila selesai mengajar sesuatu topik.
 9. Guru memberikan penerangan yang jelas mengenai sesuatu topik berserta dengan contoh yang tepat.

Sunday, August 15, 2010

MAKLUMAT MODEL PENGAJARAN

MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT
MODEL SISTEM BEHAVIORAL
MODEL SOSIAL
MODEL PERSONAL
Prinsip/ Konsep Teori
v   Robert M. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instuction ( 1975 ) mengemukakan satu teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran.
v   Mengikut teorinya, ransangan-ransangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Maklumat ini akan ditafsir dalam stor ingatan, kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf.
Mengikut Gagne, pengalaman-pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman baru demi memudahkan proses pembelajaran berlaku.
v   Gagne mengenal pasti dan menyarankan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalam sesuatu pembelajaran, iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa penyimpanan, fasa penahanan, fasa ingatan kembali, fasa generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas.

MAKLUMAT TAMBAHAN;
v Ada menekankan pembentukan konsep dan pengujian hipotesis oleh pelajar, dan yang lain pula menjana pemikiran kreatif.
v  Ada beberapa model direkabentuk untuk merangsang kebolehan intelek umum.
v  Kebanyakan model pemprosesan maklumat amat berguna untuk mengkaji diri dan masyarakat serta mencapai matlamat peribadi dan sosial pendidikan.
v  Sekarang kita masyarakat akan melihat kerangka yang menggabung idea-idea model pemprosesan maklumat.
Empat Proses Utama Terlibat dalam Model Pemprosesan Maklumat

1) Pengenkodan ('Encoding')
Proses yang menentukan cara  maklumat didekod dan diletakkan dalam perakam deria, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.

2) Penyimpanan ('Storage')
Proses yang menentukan bagaimana maklumat disimpan
dalam ketiga-tiga stor memori.

3) Mengingat Kembali ('Retrieval')
Proses yang membolehkan maklumat dikeluarkan daripada
ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.

4)  Lupaan ('forgetting')
Proses yang menyebabkan maklumat 'hilang' atau sukar
diingat kembali daripada ingatan jangka pendek dan ingatan panjang.
v  Berasaskan eksperiment pelaziman klasik Pavlov, pembelajaran berasaskan ganjaran Thorndike dan kajian Watson , atau modifikasi tingkahlaku, terapi tingkahlaku dan cybernetics.
v  Manusia mempunyai mekanisme pembetulan kendiri yang berupaya untuk mengubahsuai tingkahlaku berdasarkan maklum tentang sejauh mana kita berjaya melakukan tugas yang diberi.
v  Contohnya, jika kita menaiki tangga dalam keadaan gelap, sudah tentu kita akan berasa teragak-agak mengambil beberapa langkah.
v  Jikalau kita angkatkan kaki terlalu tinggi, kita akan terasa seolah-olah kaki tersebut terapung agak lama di udara sebelum terpijak pada tangga berikutnya.
v  Jikalau, kita hanya mengangkat kaki sedikit sahaja, besar kemungkinan kita akan tertendang anak tangga seterusnya.
v  Melalui maklum balas, yang kita terima, lama-kelamaan kita dapat jangkakan betapa tinggi atau rendah kaki kita perlu diangkat semasa menaiki tangga dalam keadaan gelap.
Strategi kumpulan model
v  Pengajaran langsung
·         Merupakan strategi yang berarahkan guru di mana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara berlangsung kepada murid-murid serta menstruktur masa pengajaran secara langsung kepada murid-murid serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah.
·         Ia mendapati, bahawa agak sesuai untuk mengajar bacaan dan matematik tetapi kurang sesuai bagi matapelajaran yang mirip kepada penerokaan dan penemuan.
v  Pembelajaran masteri
·         Isi pembelajaran disusun daripada mudah kepada kompleks sebelum disampaikan kepada murid-murid kita secara individu melalui bahan atau resos pengajaran yang sesuai.
·         Mereka dapat belajar mengikut kadar masing-masing
·         Mereka diuji dengan menggunakan pelbagai bentuk ujian.
·         Sekirannya mereka masih belum menguasai mana-mana unit pengajaran, mereka akan diberi peluang untuk mengulangi unit berkenaan.
·         Pembelajaran masteri berasaskan andaian bahawa setiap murid berupaya menguasai kemahiran-kemahiran penting yang terkandung dalam kurikulum.
v  Pendekatan pembelajaran yang menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain.
v  Difokuskan pada peningkatan kemampuan individu dalam berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses demokratik dan bekerja secara produktif dalam masyarakat.
Model Pembelajaran Sosial (Main Peranan)
Main peranan adalah suatu model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu murid menemukan makna diri (jati diri) di dunia sosial. Proses main peranan ini dapat memberikan contoh kehidupan perilaku manusia yang berguna sebagai ransangan kepada murid untuk:
·      Meluahkan perasaam
·      Memperoleh inspirasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, nilai dan pemikirannya.
·     Memperkukuhkan lagi dalam menyelesaikan masalah
·     Mendalami mata pelajaran dengan pelbagai cara.

B. Model Pembelajaran Simulasi Sosial
Simulasi telah diterapkan dalam pendidikan lebih dari tiga puluh tahun . pelopornya antara lain Sarene Boocock dan Harold Guetzkow.Model ini merupakan penerapan dari prinsip sibernetik

Proses simulasi bergantung pada peranan guru atau fasilitator. Ada empat prinsip yang harus ada sebagai fasilitator
1. Penjelasan.
Guru /fasilitator hendaknya memberikan penjelasan dengan sejelas jelasnya tentang aktiviti yang harus dilakukan.
2. Mengawasi.
Simulasi dirancang untuk tujuan tertentu dengan susunan dan prosedur yang tertentu.
3. Melatih.
Dalam simulasi ini, pemain akan melakukan kesalahan,guru harus memberikan arahan sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang sama.

4. Perbincangan.
Dalam simulasi, refleksi menjadi sangat penting oleh kerana itu setelah simulasi selesai guru membincangkan beberapa hal seperti
(1) Keberkesanan aktiviti
(2)kekurangan
(3)Cara mengatasi.
C. Model Pembelajaran Sosial          ( Pembelajaran Koperatif)

vPembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982).

vModel pembelajaran ini berfokuskan kepada perkembangan
konsep dan kemahiaran melalui kerja berkumpulan.

vSasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah:
a. saling bergantung antara satu sama lain secara positif,
b. saling berinteraksi secara bersemuka,
c. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri,
d. kemahiran koperatif, dan
e. pemprosesan kumpulan
vGanjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini. Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan.
vBeberapa cara pembelajaran koperatif telah diperkembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, misalnya Jigsaw, TGT (teams-games-tournaments), STAD (Students Teams- Achievement Division), Belajar Bersama (Learning together), Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads), dan Meja Bulat (Round Table).
vPengajaran sebaya memainkan peranan yang sangat penting menurut cara Jigsaw. Dalam cara ini, pembahagian tuigas diagihkan di kalangan murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Bahan pembelajaran dipecahkan kepada topik-topik kecil. Setiap murid diagihkan tugas untuk mempelajari satu topik kecil. Setelah menguasai topik kecil sendiri, murid akan mengajar rakan-rakan lain dalam kumpulannya sehingga semua ahli kumpulan menguasai semua topik kecil itu. Selepas itu satu aktiviti dijalankan untuk menguji sama semua ahli kumpulan berjaya memahami dan menyempurnakan tugasan yang diberi. Jigsaw merupakan cara pengajaran berpusatkan murid. Kemungkinan besar bahan baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan membantu penstrukturan semula idea.
vPembelajaran koperatif menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan. Ini membolehkan perkongsian idea dan pemeriksaan idea sendiri dalam suasana yang tidak terancam, sesuai dengan falsafah konstruktivisme.
v  Model ini mengajar kemahiran menyelesaikan masalah,aktiviti penulisan dan bidang-bidang yang lain.
v  Berpunca daripada pandangan dalam teori pembelajaran Humanistik.
v  Berorientasi pada individu dan pengem­bangan diri (self).
v  Fokus kepada pembentukan peribadi individu.
v  Sasaran utama model pembelajaran ini adalah pengembangan peribadi atau kemampuan pribadi.
v  Model pembelajaran personal terdiri dan 4 jenis strategi pem­belajaran, ialah:

i.        Pengajaran tanpa arahan; Bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan peribadi iaitu kesedaran diri (self awareness), pemahaman (understanding), otonomi, dan konsep kendiri (self con­cept).

ii.        Latihan kesedaran; Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan self exploration and self awareness. Apa yang perlu dititik beratkan pada perkembangan interpersonal awareness and understanding and body and sensory awareness.

iii.        Sinektik       

iv.        Bertujuan untuk mengembangkan kreativiti peribadi dan pemecahan masalah secara kreatif.
v.        Sistem konseptual       Bertujuan untuk meningkatkan lagi keperibadian seseorang.

TEORI BEHAVIORIS

ksperiment

TEORI BEHAVIORIS

v  Ivan Petrovich Pavlov

   Lahir : 14 September 1849
   Meninggal: 27 Februari 1936

v  John Broadus Watson

    Lahir: 9 Januari 1878. 
    Meninggal : 25 September 1958.
v  Edward Lee Thorndike

Meninggal: 9 Ogos 1949

Burrhus Frederic Skinner

Lahir : 20 Mac 1904.
Meninggal: 18 Ogos 1990.

Prinsip/Konsep Teori Behavioris-
 Pendahuluan.

v  Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku.
v  Dalam bentuk pendekatan behavioral, tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran
v  Pembelajaran memerlukan penyusunan (stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan
Prinsip Pelaziman Klasik
v  Menumpukan kepada Ransangan dan Gerak Balas.
v  Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku.
v  Dalam bentuk pendekatan behavioral, tingkah laku pelajar dinilai sebelum  memulakan pengajaran
v  Pembelajaran memerlukan penyusunan (stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan
Konsep Pelaziman Klasik
v  Menghasilkan gerak balas automatik dengan rangsangan baru.
v  Dikenali sebagai pelaziman Ransangan- Gerakbalas.
v  Gerak balas menimbulkan satu gerak balas secara refleksif.
v  Ransangan tidak terlazim
·         Sesuatu yang menghasilkan gerakbalas(makanan)
v  Gerak balas tidak terlazim
·         Sesuatu yang dihasilkan oleh ransangan (perembesan)
v  Ransangan terlazim
·         Rangsangan yang baru yang diberi bersama rangsangan lama(loceng)
v  Gerak balas terlazim
·         Gerak balas yang dihasilkan oleh rangsangan baru selepas dipadankan dengan rangsangan lama(perembesan).
Eksperiment/Kajian
Sebelum Pelaziman
Semasa
Pelaziman
Selepas
Pelaziman
Eksperimen
1.    Bunyi loceng
2.    Tunggu sementara
3.    Diberikan makanan
4.    Proses berulang-ulang

Rangsangan tak terlazim
(Makanan)

Gerak balas tak terlazim (perembesan)
    TETAPI
Rangsangan neutral(bunyi loceng)
Tiada gerak balas (tiada perembesan)
Ransangan terlazim (loceng)
+
Ransangan tidak terlazim
(makanan)

Gerak balas tidak terlazim (perembesan)
Ransangan terlazim
(loceng)

Gerak balas terlazim
(perembesan)


Prinsip Pembelajaran
 • v  Generalisasi
·         Rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama.
 • v  Dikriminasi
·         Berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain.
·         Dalam kajian terhadap anjing, didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja, tetapi tidak pada bunyi selain daripada bunyi loceng.
 • v  Penghapusan
·         Gerak balas yang wujud akan berperingkat- peringkat terhapus apabila peneguhan atau ganjaran tidak diberikan lagi.
·         Dalam kajian Pavlov, bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). Dalam hal ini, lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan.
 • v  Pembelajaran semula
·         Ransangan yang terhapus dipelajari semula dan menghasilkan gerak balas.

Prinsip/ Konsep Teori Humanisme-Edward Lee Thorndike
Prinsip
v  Menumpukan kepada:
·         Hukum Kesediaan
·         Hukum Kesan
·         Hukum Latihan

Konsep
v  Melihat antara rangsangan dan tindak balas
v  Manusia belajar melalui proses cuba jaya
v  Ganjaran mendorong manusia melakukan sesuatu gerak balas
v  Denda menghalang manusia dari melakukan gerak balas
v  Organisma beroperasi atau bertindak dalam persekitaran untuk menghasilkan sesuatu yang positif kerana menapat gerak balas positif
v  Pelaziman operan, organisma akan melakukan gerak balas secara sukarela
v  Pembelajaran memerlukan praktik dan ganjaran.
v  Suatu siri tindak balas boleh digabungkan.
v  Pemindahan pembelajaran berlaku disebabkan oleh situasi yang pernah dialami.
v  Kepintaran adalah fungsi bilangan hubungan yang dilakukan.

Pendahuluan eksperiment.

v  Kotak ajaib Thorndike.
v  Kotak ajaib berfungsi berasaskan prinsip pelaziman instrumental.
v  Sekirannya haiwan ini diberi ganjaran, gerak balas tersebut akan berulang kerana sudah berlakunya pembelajaran.
v  Sebaliknya, jika tiada ganjaran diberi, gerak balas tadi akan hilang secara beransur-ansur.
Sebelum eksperiment
v  Pada peringkat awal, Thorndike meletakkan seekor kucing yang lapar ke dalam kotak ajaib.
v  Kemudian, beliau memerhatikan bagaimana kucing tersebut berusaha melepaskan diri daripada kotak tersebut untuk mendapatkan makanan.
v  Akhirnya beliau membuat kesimpulan bahawa kucing berjaya memperoleh makanan melalui cuba jaya.
Semasa eksperiment
v  Thorndike menyediakan satu graf yang menunjukkan penggunaan masa bagi percubaan-percubaan yang mencapai kejayaan.
v  Thonrndike melakukan eksperimentnya berulang kali.
v  Lingkungan pembelajaran meningkat secara mendadak, sebalikknya jangka masa kucing berada dalam kotak ajaib secara beransur-ansur menjadi lebih singkat.
v  Ini bermaksud, haiwan tersebut bukan sahaja mengetahui tindakan yang perlu diambil, bahkan membuat perkaitan antara situasi di mana ia berada dengan gerak balas yang tepat untuk membebaskan diri.
Kesimpulan.
v  Dalam eksperiment ini, terdapat rangsangan dan gerakbalas tertentu yang boleh atau tidak boleh dikaitkan antara satu sama lain.
v  Apabila urutan rangsangan-gerakbalas diikuti dengan keseronokan, gerakbalas tersebut akan kekal, sebaliknya gerakbalas yang diikuti dengan kesakitan akan lenyap begitu sahaja.

Hukum Pembelajaran
v  Hukum Kesediaan
·         Hukum kesediaan merujuk kepada kesediaan dan persiapan-persiapan yang perlu ada, sebelum individu itu bertindak, iaitu belajar.
·         Menurut Thorndike (1913), apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan, maka tindakan itu dapat memberi kepuasan kepadanya.
·         Sekiranya dia tidak melakukannya, akan menimbulkan perasaan dukacita dan kalau dia dipaksa melakukannya, akan menghasilkan pembelajaran yang tidak sempurna.
·         Kesediaan dapat dilihat dari tiga aspek yang utama, iaitu kesediaan psikomotor, kesediaan afektif dan kesediaan kognitif.

v  Hukum Latihan
·         Pengulangan rangkaian rangsangan-gerak balas(s-r).
·         Hukum latihan menyatakan bahawa sesuatu tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan.
·         Menurut Thorndike, perkaitan antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh melalui latihan yang diulang-ulang.
v  Hukum Kesan
·         Perkaitan stimulus-respond(s-r) akan bertambah kukuh jika terdapat kesan yang memuaskan selepas gerak balas dihasilkan dan sebaliknya akan lemah jika menyakitkan.
·         Rumusannya, jika tingkah laku diikuti dengan kepuasan, ia akan diulang, tetapi jika ia diikuti dengan kesakitan ia akan lenyap.
Burrhus Frederic Skinner
Prinsip
v  Memberi tumpuan Kepada peneguhan positif
Konsep
v  Berasaskan rangsangan gerak balas
v  Individu akan bertindak balas terhadap persekitaran dan boleh mengubah persekitarannya
v  Mementingkan unsur motivasi
v  Jika sesuatu tingkahlaku diingini, ia hendaklah diberi peneguhan tingkahlaku itu
v  Skinner mengutamakan konsep peneguhan kerana ia adalah penting untuk mendapatkan gerak balas yang dikehendaki
Eksperiment

v  Dikenali sebagai eksperiment Kotak Skinner.
v  Seekor tikus diletakkn di dalam sebuah sangkar khas.
v  Kotak tersebut mempunyai satu penekan yang terletak pada sebelah dinding.
v  Apabila ditekan, ia akan mengeluarkan satu ketulan makanan ke dalam kotak tersebut.
v  Tikus tersebut secara tidak sengaja melompat-lompat sehingga tertekan penekan dan ketulan makanan pun jatuh ke dalam kotak tersebut.
v  Tingkah laku yang dilakukan sebelum terhasilnya ketulan makanan dikenali sebagai pengukuhan.
v  Selepas tikus mendapat ganjaran iaitu makanan, tikus tersebut terus-menerus menekan penekan untuk mengumpul seberapa banyak makanan yang mungkin.
Kesimpulan eksperiment
v  Tingkahlaku yang diikuti oleh pengukuhan akan meningkatkan kebarangkalian berlakunya tingkahlaku yang sama pada masa depan.
v  Tingkah laku yang tidak diikuti oleh pengukuhan akan menyebabkan kebarangkalian pengurangan tingkahlaku tersebut pada masa depan.

John Broadus Watson
Prinsip
v  Menekannkan kepada emosi selesa.
Konsep
v  Tingkahlaku adalah suatu turutan gerak balas terlazim terhadap rangsangan di persekitaran
v  Rangsangan tersebut dapat dilihat dan diukur secara objektif, tidak seperti proses mental yang subjektif
v  Mengatakan psikologi ialah untuk ‘meramal dan mengawal tingkahlaku’
Eksperiment
v  Eksperimentnya dikenali sebagai Eksperiment Little Albert.
v  Eksperiment dijalankan ke atas seorang bayi, Albert B yang berumur 9 bulan.
v  Pada awalnya,  mereka telah menunjukkan Albert seekor tikus putih diikuti dengan seekor arnab, seekor monyet dan beberapa topeng yang berbaza.
v  Hasilnya, Albert menunjukkan reaksi seronok dan agak selesa.
v  Apabila Albert berumur 11 bulan, beliau sekali lagi ditunjukkan seekor tikus putih.
v  Pada awalnya, Albert menunjukkan reaksi yang sama seperti dahulu,
v  Kemudian, Watson pun mengeluarkan satu bunyi yang kuat dengan menggunakan sebatang paip besi dan pemukul.
v  Bunyi ini begitu mendadak lalu menyebabkan Albert menangis.
v  Keadaan ini berulang-ulang selama tujuh kali seminggu.
v  Di akhir tempoh tersebut, walaupun Albert hanya ditunjukkan tikus sahaja tanpa diikuti dengan sebarang bunyi, beliau kelihatan takut lalu menangis pula.
Rumusan eksperiment
v Pada awalnya, Albert telah dilazimkan untuk menangis sebagai gerakbalas terhadap tikus putih sahaja.
v Namun, apabila berlanjutan, beliau telah membuat kesimpulan bahawa apa sahaja yang berwarna dan berbulu putih mempunyai perkaitan dengan bunyi yang kuat.
v Watson telah menunjukkan bahwa pelaziman klasik boleh menyebabkan fobia(ketakutan yang kurang rasional terhadap sesuatu situasi yang merbahaya).